Skip to main content

Kigger vi knap et år tilbage, stod der kun fem navne på tavlen ved personaleindgangen i Elværket. Ja faktisk havde kun én virksomhed sin daglige gang på adressen – Business Skive. I dag skal tavlen skiftes ud, fordi der ikke længere er plads til alle navne. En række forskellige virksomheder og organisationer, der sammen arbejder for udvikling på Skiveegnen har således tilsluttet sig Elværket. 

Selve Elværket som det står i dag, er et resultat af projektet Innovation Skive. Visionen har hele tiden været at skabe et stimulerende miljø, der bringer mennesker sammen, så kreativitet og udvikling kan opstå – med andre ord at skabe Skiveegnens nye innovations- og iværksættermiljø. Denne vision har folk fra Skiveegnen heldigvis sagtens kunnet se sig selv ind i, for opbakningen har været overvældende. Både fra erhverv, fra uddannelserne og fra kommunen.

One-of-a-kind i Danmark

“Det miljø vi har fået stablet på benene, er faktisk ret unikt, og ret enestående i Danmark” fortæller Louise Vilsgaard, konsulent i Elværket, og fortsætter. “Elværket består i dag af en række forskellige virksomheder og organisationer, som alle er samlet under ét tag. Sammensætningen er speciel, fordi den både inkluderer Virksomhedsservice, den lokale erhvervsservice, skole-dagtilbud, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, og selvfølgelig det lokale erhverv. Denne sammensætning er værdiskabende fordi den sikrer, at forskellige aktører kun skal ét sted hen, for at starte unikke samarbejder og udviklingsmuligheder.”

Hvad finder du i Elværket?

Overordnet er Elværket et stort coworking-miljø, hvor de forskellige aktører sammen er med til at udvikle miljøet. Alle aktører i huset har deres daglige opgaver, men har også både tid og lyst til at indgå i et stort og mangfoldigt netværk. Også virksomheder og andre aktører som ikke sidder i Elværket til dagligt, kan få stort udbytte af miljøet ved at være en del af netværket og benytte sig af husets faciliteter. Elværket er således den direkte indgang til udvikling på Skiveegnen og vi arbejder efter princippet der er ingen forkerte døre. “Uanset hvad du søger, eller hvad dine udfordringer måtte være, så forsøger vi at hjælpe dig videre. Enten her i huset eller gennem lokale samarbejde og netværk.” fortæller Louise Vilsgaard.

De aktører der i dag har adresse i Elværket er blandt andre Læringsambassaden, den lokale erhvervsservice Business Skive, lokale iværksættere, etablerede virksomheder som blandt andet anvender Elværkets flexpladser. Enkelte dage i ugen er også den lokale Virksomhedsservice i huset. Derudover har vi ofte besøg af mange gæster, så der er altid liv og mulighed for at møde nye spændende mennesker. 

Elværket råder desuden over en række spændende og innovative faciliteter. “Vi har et makerspace, hvor man kan teste idéer og lave prototyper som for eksempel på en af vores mange 3D-printere.” fortæller Louise Vilsgaard. “Derudover afholder vi ofte arrangementer i vores lokaler. Vi inviterer til faglige diskussioner i Business Skives fagnetværk og vi giver, ikke mindst, adgang til vores lækre mødefaciliteter og lokaler.” fortsætter Louise Vilsgaard.

Hvad så med fremtiden?

“Den udvikling som Elværket i skrivende stund har gennemgået, skal i høj grad tilskrives Skiveegnen selv.” fortæller Louise Vilsgaard. “Der har været stor opbakning til projektet fra en masse fantastiske folk, virksomheder og uddannelser som alle ønsker et større samarbejde og udvikling. Vores målsætning er at fortsætte den hastige udvikling de næste mange år. Både til gavn for de virksomheder, som allerede er etableret i Elværket, men i den grad også for resten af erhvervslivet og uddannelserne i Skive. Innovation Skive projektet, som indtil videre har været drivkraften bag den udvikling der er sket i Elværket, løber som udgangspunkt til 2022. Vi håber dog på at opbakningen til Elværket forbliver intakt, så vi kan sikre Elværket et fast eksistensgrundlag på egnen.” slutter Louise Vilsgaard.